Julien
Lebel
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Julien Lebel er samfunnsgeograf og forsker på transport, mobilitet, effekter av klimaendringer, kystforvaltning, lokalsamfunn i Arktis, geopolitikk og grensekryssende spørsmål, reiseliv, og implementering av FNs bærekraftsmål. Kartografi brukes som et viktig verktøy i hans forskning, særskilt for å gjennomføre analyser på ulike geografiske nivåer, studere samferdselsnettverk, samt synliggjøre motstridende interesser og forskjellige utviklinger som påvirker miljøet og lokalsamfunnene.

Utdanning

PhD i samfunnsgeografi med en spesialisering i geopolitikk fra Institut français de géopolitique (IFG), Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Del:

FacebookLinkedInTwitter