Julia
Olsen
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Julia Olsen jobber med nordområdespørsmål særlig i forbindelse med sjøtrafikk, marin forsøpling, klimaendringer, tilpasning, lokalsamfunn og turismeutvikling i Barentsregionen.

Utdanning

Julia Olsen har en doktorgrad fra Nord universitet. Tema for PhD-prosjektet var ‘Økende skipstrafikk i Arktis og konsekvenser for lokalsamfunn’. Olsen har to mastergrader: I Siviløkonomi for olje- og gassbedrifter fra Ukhta Universitetet i Russland og i Siviløkonomi i bærekraftig utvikling fra Universitetet i Nordland.

  • Prosjektdeltakerne i SamTrans. Foto: Thoralf Fagertun

    Både lokalbefolkningen, næringslivet i Nordland og turistene som besøker regionen trenger transport. Går det an å samordne behovene til glede for både passasjerer og miljø?

  • Julia Olsen og Leticia Nogueira. Foto: Thoralf Fagertun

    Når Bodø setter gjenbruk på agaendaen, er Nordlandsforskning selvsagt med.

  • Avfall på en strand i Skulsfjord i Troms. Foto: Bo Eide

    Dei siste fem åra har Nordlandsforskning levert mykje ny kunnskap om marint avfall. No er fleire prosjekt i startgropa.