Birgit
Pauksztat
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker I
Mobil
Nøkkelinformasjon

Birgit Pauksztat er forsker 1 ved Nordlandsforskning og professor ved Handelshøyskolen ved Nord universitet.

Hennes forskningsinteresser er innen områdene sosial nettverksanalyse, organisasjonssosiologi og maritim sosiologi. Et viktig fokus er å forstå faktorene som påvirker sosial støtte, psykologisk sikkerhet og tillit. Dette er nøkkelaspekter ved arbeidsplasskultur som bidrar til ansattes trivsel, sikkerhet og ytelse. Empirisk har mye av Pauksztats arbeid fokusert på maritime yrker, spesielt sjøfolk.

Et annet pågående forskningsprosjekt dreier seg om betydningen av sosiale relasjoner i håndteringen av hverdagsproblemer på jobb i ulike organisatoriske kontekster. Et fremvoksende interesseområde er mangfold og inkludering i arbeidssammenheng, spesielt med tanke på personer med funksjonsnedsettelser.

Før hun begynte ved Nordlandsforskningsinstituttet, var Birgit Pauksztat dosent ved Institutt for bedriftsøkonomi ved Uppsala universitet, Campus Gotland (2017-2023), førstelektor i ledelse og organisasjon ved University of Greenwich i London, Storbritannia (2015- 17), og amanuensis i ledelse og organisasjon ved Hanken School of Economics i Helsingfors, Finland (2011-2015). Hun har jobbet ved British Museum i London, Storbritannia, som forsker i Nord-Amerika-samlingene med fokus på prosjekter knyttet til det nordamerikanske Arktis (2000-2001, 2004-2005), og som kurator for Zayed National Museum prosjekt (2010-2011).

Utdanning

PhD i sosiologi fra Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS) og Institutt for sosiologi, Universitetet i Groningen, the Netherlands.

  • Forskningsnettverk skal forstå erfaringene og utfordringene som urfolk med funksjonshemninger møter i Arktis.

    Erfaringene til urfolk med funksjonshemninger i Arktis blir ofte oversett eller marginalisert. Et splitter nytt forskningsnettverk skal gjøre noe med saken.

Del:

FacebookLinkedInTwitter