Lea Louise
Videt
ansatt
Velferd
Position
Forsker III
Mobile phone
Key qualifications

Lea Louise Videt er sosialantropolog og jobber bredt med ulike problemstillinger knyttet til forvaltning i velferdsstaten, skolesektor, barndoms- og ungdomsforskning og boligsosiale utfordringer. Hun er opptatt av forholdet mellom individ, samfunn, diskurser og maktprosesser. Metodisk er hun interessert i å videreutvikle kvalitative metoder som intervju, fokusgruppe og deltakende observasjon.

Education

Sosialantropolog fra UIT – Norges arktiske universitet