Aktiv og sunn aldring i koronaens tid

Har koronakrisen gitt oss noen nye perspektiver på aldring og et aldersvennlig samfunn?

Formålet med oppdraget er å belyse følgende to spørsmål: Hvordan påvirker koronakrisen og følgene av den det langsiktige arbeidet med å følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn? Hvilken lærdom kan vi ta med oss videre når krisesituasjonen knyttet til Covid-19 er over eller har stabilisert seg?

Prosjektet skal gi kunnskap på tre nivåer: 1) Om hvordan forskjellige kommuner har håndtert koronautbruddet våren 2020, spesielt innen de tematiske områdene som er sentrale i strategien for et aldersvennlig samfunn (Regjeringen, 2016). 2) Om hvordan den hjemmeboende eldrebefolkningen taklet utbruddet når det gjelder sosialt liv, ensomhet, og aspekter knyttet til fysisk og psykisk helsetilstand. 3) Om hvordan koronaepidemien har påvirket egenskaper ved viktige nettverk og fellesskap, som familie, venner, nabolag, og frivillige foreninger.

Financed by
Helsedirektoratet
Project lead
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo