Aktiv og sunn aldring i koronaens tid

Velferd

Har koronakrisen gitt oss noen nye perspektiver på aldring og et aldersvennlig samfunn?

Formålet med oppdraget er å belyse følgende to spørsmål: Hvordan påvirker koronakrisen og følgene av den det langsiktige arbeidet med å følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn? Hvilken lærdom kan vi ta med oss videre når krisesituasjonen knyttet til Covid-19 er over eller har stabilisert seg?

Prosjektet skal gi kunnskap på tre nivåer: 1) Om hvordan forskjellige kommuner har håndtert koronautbruddet våren 2020, spesielt innen de tematiske områdene som er sentrale i strategien for et aldersvennlig samfunn (Regjeringen, 2016). 2) Om hvordan den hjemmeboende eldrebefolkningen taklet utbruddet når det gjelder sosialt liv, ensomhet, og aspekter knyttet til fysisk og psykisk helsetilstand. 3) Om hvordan koronaepidemien har påvirket egenskaper ved viktige nettverk og fellesskap, som familie, venner, nabolag, og frivillige foreninger.

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter