Strekk i laget. En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging
Av
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Bjørn Vidar Vangelsten
Kjersti Granås Bardal
Mathias Brynildsen Reinar
Maiken Bjørkan
Timothy Kevin Richardson
Report
Year published:
2020

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN