Ber om forskningsstrategi for reiselivet

Article Id
5618
Source site
Cruiseturismens innvirkning på lokalsamfunn er et av temaene forskerne ønsker å undersøke nærmere. Her fra Longyearbyen. Foto: Thoralf Fagertun
Cruiseturismens innvirkning på lokalsamfunn er et av temaene forskerne ønsker å undersøke nærmere. Her fra Longyearbyen. Foto: Thoralf Fagertun
Sentrale organisasjoner i reiselivet har sendt en oppfordring til Næringsdepartementet om å utvikle en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for norsk reiseliv.

I kjølvannet av gigantprosjektet “Opplevelser i nord”, etablerte forskningsmiljøet et nettverk kalt “Norske reiselivsforskere”. Dette nettverket – som har flere medlemmer tilknyttet Nordlandsforskning og Nord universitet – har stått sentralt i arbeidet med oppfordringen til departementet.

I tillegg til forskningsnettverket, står Fellesforbundet, Virke Reise Norge, NHO Reiseliv, LO, Norsk Reiseliv, Innovative Opplevelser og Innovasjon Norge bak henvendelsen til Torbjørn Røe Isaksen og hans stab.

– Jeg håper virkelig at dette initiativet blir fulgt opp av departementet, sier seniorforsker Einar Lier Madsen ved Nordlandsforskning.

 


Seniorforsker Einar Lier Madsen. Foto: Morten Ovesen

 

Samlet innsats nødvendig
Lier Madsen var prosjektleder for Opplevelser i Nord og en av initiativtakerne til dannelsen av nettverket for reiselivsforskere. Han har vært  sterkt engasjert i arbeidet med å få et samlet reiseliv til å kreve en egen nasjonal forskningsstrategi.

– Det er svært viktig at også denne næringen får tilgang til forskning og utvikling på lik linje med andre næringer. Kunnskap er helt nødvendig for å utvikle næringen i ønsket retning, sier han. 

Utviklingen internasjonalt går raskt. I oppfordringen til departementet, understrekes det at en nasjonal forskningsstrategi vil være avgjørende for at Norge skal ta et nødvendig lederskap for bærekraftig utvikling av reiselivet.

“En slik prosess vil styrkes hvis aktørene stiller seg bak felles strategiske mål og tiltak, og at krefter fra universitets- og utdanningssystemet, virkemiddelapparatet og offentlige myndigheter mobiliseres bredt”, heter det i teksten.

Økonomi og bærekraft
Reiselivet står overfor en rekke utfordringer i årene fremover. Lier Madsen trekker blant annet frem debattene om cruisetrafikk og besøksforvaltning.

– Veivalgene vil være svært viktige for både reiselivsbedrifter og lokalsamfunn. For å ta de riktige beslutningene, trenger man et solid kunnskapsgrunnlag, mener forskeren. 

Det gjelder å finne ut både hvilke opplevelser turistene ønsker å betale for og hvor mye destinasjonene tåler. Og hvordan sikrer man at lokalsamfunnene faktisk tjener penger på turisme? I tillegg må det tas hensyn til såkalt «turisme for alle» (accessible tourism) – at alle skal kunne delta i og sette pris på turistopplevelser, uansett funksjonsnivå.

“Norge rangeres høyt på listen over land mange vurderer å reise til, men vi må fortsatt blir bedre til å utløse denne reiselysten slik at den understøtter utviklingen av et bærekraftig, helårig og lønnsomt reiseliv i Norge”, skriver reiselivsaktørene i sin oppfordring til departementet.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter