– Et viktig bidrag til cruiselitteraturen

Article Id
5624
Source site
Foto: Vidar Nordli Mathisen
Foto: Vidar Nordli Mathisen

Forskere fra blant annet Nordlandsforskning får skryt for en artikkel som tar for seg lokal verdiskapning fra cruiseturisme.

Artikkelen «Collaboration, Itentions, and Local Value Creation from Cruise Arrivals» er ført i pennen av seniorforskerne Einar Lier Madsen og Evgueni Vinogradov fra Nordlandsforskning, i samarbeid med Karin Wigger fra Handelshøgskolen – Nord universitet.

– I artikkelen viser vi at en viktig forutsetning for lokal verdiskaping fra cruiseanløp er god kundekontakt og tillitt mellom globale cruiserederier og lokale cruiseleverandører, samt godt samarbeid innenfor destinasjonen, sier Lier Madsen.

Artikkelforfatterne viser at disse elementene øker sannsynligheten for at lokale bedrifter fortsetter med leveranser av varer og tjenester ved cruiseanløp. 

– Å forstå økonomisk verdiskapning fra cruiseanløp på en destinasjon handler dermed ikke bare om prisnivå og produkttilbud, men i høyeste grad også om hvor godt samspill og samarbeid det er både innad på destinasjonen og overfor cruiserederiene, sier Lier Madsen.

 


Seniorforsker Einar Lier Madsen. Foto: Morten Ovesen

 

Ros fra redaktørene
Artikkelen viser at det er av avgjørende betydning at havnemyndighetene lokalt og destinasjonsselskapet har vilje til å satse på cruiseanløp og at bedriftene på destinasjonen samarbeider godt.

– Tilsvarende viktig er det å ha en god og tillitsfull relasjon til cruiserederiene. Dette handler om partene opptrer solidarisk, hvordan krisehåndtering skjer og i hvilken grad en er fleksible, påpeker Lier Madsen.

Det er tidsskriftet Tourism in Marine Environments som har artikkelen om bord. Tidsskriftet publiserte nylig et spesialnummer om cruiseturisme, der det går frem at artikkelen blir sett på som et viktig bidrag til cruiselitteraturen.

I sin introduksjon skriver redaktørene blant annet f6ølgende om artikkelen til Madsen, Wigger og Vinogradov: "Their article adds insight to the value creation debate and illuminates the complex relationships involved from the perspective of local suppliers— a significant contribution to the cruise literature". 

Nybrottsarbeid i cruiseforskningen
– Dette er en tilbakemelding vi setter stor pris på. Den viser at forskningen vi gjør er svært relevant, også internasjonalt, sier Lier Madsen.

Studien som artikkelen bygger på, er gjort som del av forskningsprosjektet Opplevelser i nord. 

Studien var en av de første, nasjonalt som internasjonalt, som så på hva som kan bidra til større verdiskaping for landbaserte virksomheter i cruisedestinasjoner.

– Dette nybrottsarbeidet er en viktig årsak til at artikkelen blir anerkjent internasjonalt, sier Lier Madsen.

Del:

FacebookLinkedInTwitter