Porsangerfjorden. Foto: Camilla Risvoll

Vi ønsker din mening: Hvordan ser fremtiden ut for bruken av naturressursene i fjordsystemet i Porsanger?

Nordlandsforskning og UiT Norges arktiske universitet inviterer til arbeidsverksted på Lakselv hotell, 3. november 17:00-21:00.

Både samfunnet og naturen i og langs Porsangerfjorden er i endring. Gjennom tre ulike forskningsprosjekter studerer vi endringsprosesser i fjordsystemer og hvordan dette påvirker menneskene som lever langs fjorden. Vi jobber for å forstå hvordan man best kan samarbeide for å finne løsninger som sikrer at folk sine levesett opprettholdes og naturen beskyttes.


 Innhold 3. november: 

  • Gruppearbeid og dialog
  • Presentasjon om klima- og miljøendringer i Porsangerfjorden og hvordan dette påvirker fjordsystemet og lokalsamfunn

Det blir servert et varmt måltid og kaffe/noe attåt.

Fasilitatorer: Annika Nilsson, Camilla Risvoll (Nordlandsforsking), Camilla Brattland (UiT).

Påmelding: Innen 26.oktober til Camilla Risvoll: cri@nforsk.no


Arbeidsverkstedet inngår i prosjektene Face-It, Future Arctic Lives og Foodcoast.

 

Nordlandsforskning logo

 

Logo UiT