tilleggsfôring

Artiklar

  • Rein på beite. Foto: Ørjan Bertelsen / nordnorge.com

    Ukritisk bruk av tilleggsfôring kan gjøre reinen til et husdyr. Vern av beiteareal er løsningen, ifølge en ny doktoravhandling.

  • Detalj fra rapportforside Tilleggsfôring i reindriften

    Stadig redusert tilgang på beiteareal har ført til økende behov for tilleggsfôring i reindriften. Utviklingen er uønsket av næringen, på grunn av en rekke uheldige konsekvenser. Det viser en ny internordisk forskningsrapport.