reindrift

Artiklar

  • Lytring - Trumfer loven om samenes rettigheter alt? Illustrasjon: Hege Gundersen (billedkunstner) og Hege Ness Grøtterud (foto)

    Et dokument fra 1751 gjør at Tor Enok Larsen kan ha reinflokken sin på vinterbeite i Sverige. Men er det på tide at gruvedrift og vindmøller tar over arealene?

  • Rein på beite. Foto: Ørjan Bertelsen / nordnorge.com

    Ukritisk bruk av tilleggsfôring kan gjøre reinen til et husdyr. Vern av beiteareal er løsningen, ifølge en ny doktoravhandling.

  • Rapport 6_2021 forside III

    Lokale erfaringer viser at den nasjonale metodikken i rovviltforvaltningen ikke er godt nok tilpasset dynamikken i det mangfoldige og delvis fragmenterte landskapet i Nordland.