Foto: Karoline O.A. Pettersen

Sentre og organisasjoner

Nordlandsforskning er med i en rekke forskningssentre og organisasjoner. 

Avfallsforsk

Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi.

 

BOVEL - Senter for bolig- og velferdsforskning

Gjennomfører vitenskapelig forskning og publisering av høy internasjonal kvalitet om bolig- og velferdsspørsmål.

 

Fjellforsknett

Fjellforsknett skal fremme kunnskap, identifisere forskningstema, formidle forskning og skape debatt om samfunnsutvikling i fjellområdet.

 

forskning.no

forskning.no bringer nyheter om forskning og eies av Foreningen for drift av forskning.no. I foreningen er 80 norske forskningsinstitusjoner medlemmer, blant annet Nordlandsforskning. 

 

IASSA - International Arctic Social Sciences Association 

Vår forsker Grete Hovelsrud er president for Den internasjonale foreningen for samfunnsvitenskapelig arktisk forskning. 

 

Klimapartnere 

Klimapartnere jobber for grønn næringsutvikling og omstilling i alle sektorer og samfunnsområder.

 

Noradapt

Nasjonalt senter for bærekraftig klimatilpassing samler ny kunnskap om hvordan ulike samfunnsaktører kan tilpasse seg klimaendringer.

 

Nordområdepartnerskapet

Et samarbeid for å fremme nordområdene og internasjonalt og nasjonalt samarbeid i nord som tema under den årlige Arendalsuka.

 

Senter for samisk og urfolksstudier

Senteret skal synliggjøre og styrke samisk- og urfolkrelatert forsking ved Nordlandsforskning​ og Nord universitet. 

 

Kontaktpersoner