Tilgjengelig reiseliv i Norge - erfaringer og preferanser. Funn fra prosjektet ACCESSTOUR – Accessible tourism for inclusion and value creation
Av
Karin Marie Antonsen
Merete Kvamme Fabritius
Trond Bliksvær
Reidun Birgitta Jahnsen
Tor Erik Nyquist
Viljar Aasen
Ingeborg Nordbø
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2023
Issue:
2
Denne rapporten oppsummerer funn fra en spørreundersøkelse om erfaringer med å reise i Norge. Målgruppen for spørreskjemaundersøkelsen har vært personer med funksjonsnedsettelser. Vi håper rapporten vil være nyttig for både reiseliv, offentlig sektor, transportaktører og forskningskollegaer.