SMART 4H. Forslag til Smart Spesialisering for Nordland
Av
Åge Mariussen
Arild Gjertsen
Jarle Løvland
Bjarne Lindeløv
Jon Paschen Knudsen
Report
Year published:
2013
Issue:
4
Rapporten er resultatet av et oppdrag Nordlandsforskning har utført for Nordland fylkeskommune, næringsavdelingen som underlag for utviklingen av en ny innovasjonsstrategi ut fra prinsipper for såkalt «Smart spesialisering» som fremmes bl.a. av OECD og EU. Analysene som danner grunnlaget for et forslag til smart spesialiseringsstrategi for Nordland bygger både på bruk av sekundærdata, statistikk og analyser, samt egne datakilder innhentet gjennom survey og fokusgrupper med ekspertise fra viktige næringer i Nordland.