Regional kompetansestrategi for Nordland:
Datagrunnlag og diskusjoner - Oppdatert notat 2020
Av
Karin Marie Antonsen
Malene Paulsen Lie
Arild Gjertsen
Evgueni Vinogradov

Report