Problematisk skolefravær – årsaker, tidlig identifisering og kartlegging. En redegjørelse av kunnskapsgrunnlaget.
Av
Lea Louise Videt
Ragnhild Holmen Waldahl
Velferd
Report
Year published:
2023
Dette notatet er utarbeidet på vegne av Rana Ungdomsskole, som er prosjekteier i RAUS – Reduksjon av utfordrende skolefravær - et forskningsprosjekt støttet av Regionalt forskningsfond Nordland. Hovedmålet med RAUS er å utvikle en sammenhengende og målrettet innsats som kan bidra til å forebygge og redusere utfordrende skolefravær.