Overnattings-, passasjer- og trafikktall for Lofoten 2019
- med historiske utviklingstrekk
Av
Karin Marie Antonsen

Report