Omstilling i Statped - Delrapport 3: Virkninger av ny organisasjonsstruktur og forsøk på avgrensninger i tjenestetilbud
Av
Therese Marie Andrews
Stian Bragtvedt
Trond Bliksvær
Velferd
Report
Year published:
2024