Omstilling i Statped - Delrapport 2: Ny organisasjonsmodell, utviklingstrekk og erfaringer
Av
Therese Marie Andrews
Stian Bragtvedt
Bent Cato Hustad
Velferd
Report
Year published:
2023