INNOVASJONSKAPASITET - Bedriftsintern tilrettelegging for innovasjon og FoU
Av
Einar Lier Madsen
Evgueni Vinogradov
Report
Year published:
2020

Denne undersøkelsen er gjennomført for Nordland fylkeskommune, Næring og regionalutvikling. Bakgrunnen for undersøkelsen kommer blant annet fra det arbeidet som har foregått i Interreg Europa prosjektet MonitoRIS3 som Nordland deltar i og hvor undertegnede har bidratt i siden 2017. Foreliggende undersøkelse planlegges derfor også gjennomført av regionale utviklingsorganisasjoner i Galicia, Spania og Norte, Portugal noe som kan gi muligheter for sammenligninger og læring.