Innbyggermedvirkning i kommunereformen.
Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og
spørreundersøkelser
Av
Arild Gjertsen
Annelin Seppola
Bjarne Lindeløv
Svein Johan Frisvoll
Jostein Tapper Brobakk
Rita Moseng Sivertsvik
Lokalsamfunn
Omstilling
Report
Year published:
2017
Issue:
9
File