Erfaringer fra pilotprosjekt om tilrettelagte kulturbaserte opplevelser i Ny Hellesund
Av
Hege Kristin Martinsen
Bodil Sandøy Tveitan
Merete Kvamme Fabritius
Ingeborg Nordbø

Report