Bedriftsundersøkelse for Destination Lofoten
- til besvarelser i bærekraftig reisemålsutvikling
Av
Karin Marie Antonsen

Report