Barrierer mot mer bærekraftig mobilitet. Erfaringer fra tre norske byer
Av
Kjersti Granås Bardal
Arild Gjertsen
Mathias Brynildsen Reinar
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2019