Sosial innovasjon i sykehjem
Av
Atle Ødegård
Ragnhild Holmen Waldahl
Academic chapter/article/Conference paper
Publisher:
Fagbokforlaget
Year published:
2023