Mye styr, lite styring? Implementering av FNs bærekraftsmål i samfunns- og arealplanlegging
Av
Mathias Brynildsen Reinar
Kyrre Groven
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Lokalsamfunn
Academic chapter/article/Conference paper
Publisher:
Universitetsforlaget
Year published:
2022
Sider:
298-317
Regjeringen har vedtatt at FNS bærekraftsmål skal legges til grunn for lokal og regional planlegging. Planleggerne får dermed en sentral rolle i å oversette bærekraftsmålene til en lokal kontekst. På bakgrunn av intervjuer med planleggere i Nordland og Vestland, og analyser av statlige implementeringsdokumenter, utforsker artikkelen hvilke styringslogikker som kjennetegner implementeringen av bærekraftsmålene.