I de sosiale ytterkantene. Konstruksjoner av kjønn og maskuliniteter hos norske menn i ufrivillig sølibat
Av
Fredrik Langeland
Lin Prøitz
Kamilla Knutsen Steinnes
Henry Mainsah
Velferd
Academic article
Publisher:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Year published:
2022
Sider:
208-221
Issue:
3-4