Publikasjoner

Publikasjonstype

År

Forskingsgruppe

  • Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne rapporten fokus på de fem dimensjonene pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet og folkevalgtes rolletrivsel som det analytiske utgangspunktet for studien.
    Forskere: Arild Gjertsen, Annelin Seppola, Christian Lo, Mathias Brynildsen Reinar, Jostein Tapper Brobakk, Jo Saglie