Foto: Zdeněk Macháček / Unsplash

Viltkamera og reindrift

Bærekraft

Prosjektet er et samarbeid mellom reindrifta, sauenæringa, jegere og kommuner lokalt i Fauske og Sørfold om å øke kunnskapsgrunnlaget vedrørende rovviltbestander i disse områdene. Dette skal oppnås ved å koble erfaringsbasert kunnskap med teknologi (viltkameraer). Nordlandsforskning leder prosjektet og dokumenterer kunnskapen som genereres.

Oppdragsgiver
Statsforvalteren i Nordland
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter