Solarrok 3

Omstilling

Solarrok er et europeisk nettverk/FoU-prosjekt i EUs 7. rammeprogram Region of Knowledge der de fremste europeiske miljøer innen solenergiforskning deltar.

Nordlandsforskning og Norut Narvik er assosierte partnere i prosjektet og deltar ved prosjektmøter og workshops. Gjennom denne deltakelsen skapes en kunnskapsplattform for videreutvikling av regional industri innen solenergi og den regionale smartspesialiseringsstrategi.

Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Norut

Del:

FacebookLinkedInTwitter