Foto: Camilla Risvoll

REINKART: Inkludering og formidling av tradisjonell og erfaringsbasert reindriftskunnskap gjennom arealbrukskart

Bærekraft

Det overordnede målet med prosjektet er å legge til rette for at reindrifta skal bedre kunne formidle kunnskap om bruken av reindriftsarealene. Sammen med reindrifta definere kunnskap om reinen og reinens arealbruk, samt begreper som kan inngå og lagres i kart.

Dette er viktig for anerkjennelse av land- og ressursrettigheter, og et viktig grunnlag for å kunne gi etfritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning. 

Dette målet skal nås gjennom å:

  • Sammen med reindrifta definere kunnskap om reinen og reinens arealbruk, samt begreper som kan inngå og lagres i kart.
  • Utprøve tekniske løsninger og format (f.eks georeferert tekst, video, bilde, og audio) for å fremstille reindriftsutøveres kunnskap om dynamisk tilstedeværelse, bevegelse og endringer i landskapet (Eks. inngrep, menneskelig aktivitet, årstid, klima, grenser) 
  • Undersøke alternativ kommunikasjon og behandling av kunnskap som ikke lar seg videreformidle gjennom tradisjonelle kart.
Oppdragsgiver
Sametinget
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter