Svalbard. Foto: Einar Storsul / Unsplash

PROVIDE (Paris Agreement Overshooting – Reversibility, Climate Impacts and Adaptation Needs)

Bærekraft

PROVIDE-prosjektet undersøker ulike risikoscenarier for høy global oppvarming og de mulige irreversible virkningene av en overskridelse av 1,5 grader klimamålet i Parisavtalen. Dette inkluderer stigende havsnivå, smelting av permafrost og isbreer, og tap av arter på land og til havs.

For å imøtekomme tilpasningsbehov i ulike klimascenarier, vil PROVIDE levere innovative tjenester som inneholder omfattende informasjon om virkninger under forskjellige scenarier fra globalt til regionalt og lokalt/urbant nivå. Disse klimatjenestene skal informere tilpasningstiltak. Prosjektet har som mål å:

 • Produsere globale klimascenarier og klimainformasjon som integrerer og kvantifiserer virkninger på tvers av ulike sektorer.
 • Vurdere usikkerheter i klimasystemet for å gi omfattende risikovurderinger av overskridelse av klimamålene.
 • Utvikle en generaliserbar metode for tilpasningsstrategier;
 • Identifisere og prioritere behovet for tilpasning i fire casestudieregioner og byer:

  Arktisk Fennoscandia, med fokus på Bodø
  Den Iberiske Middelhavsregionen, med fokus på Lisboa
  Det øvre Indus deltaet, med fokus på Islamabad
  Bahamas-øyene, med fokus på hovedstaden Nassau
   
 • Integrere alle prosjektresultater i et PROVIDE Climate Service Dashboard - et "open access" web-basert verktøy med tilgjengelig informasjon om klimapåvirkning på global-til-lokal skala.

Nordlandsforskning er først og fremst involvert i casestudiet av Arktisk Fennoscandia regionen og Bodø kommune. Prosjektet har totalt 17 partnere og er koordinert av Humboldt Universitet i Berlin.

 

Provide logo rektangel
Oppdragsgiver
European Union - Horizon 2020
Ledes av
Humboldt-Universität zu Berlin
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Climate Analytics, Berlin
VITO - Flemish Institute for Technological Research, Mol, Belgia
BUUR part of Sweco, Leuven, Belgia
CICERO - Senter for klimaforskning, Oslo
FCiências.ID - Association for Research and Development of Sciences, Lisboa
ETH Zürich
Universität Bern
Imperial College London
Universität Innsbruck
University of East Anglia
ARTTIC Innovation, München
University of British Columbia
Universität Hamburg
Weather and Climate Services Limited (WCS), Islamabad
Laboratory of Climate and Environmental Sciences (LSCE), Paris

Del:

FacebookLinkedInTwitter