PITCH - Primary Industries and Transformational Change

Bærekraft

Hvordan er forutsetningene for gjennomføring av det grønne skiftet i primærnæringene? Forskerne skal i dette prosjektet studere forholdet mellom bruk av kunnskap og handling på lokal , regionalt og nasjonalt nivå innen jordbruk og fiske i Norge og reindrift i Finland.

Prosjektet bygger på prosjektdeltakerne sin tidligere forskning på klimatilpassing på ulike nivå i Norge. I dette prosjektet vil forskerne studere hvordan interesseorganisasjoner, forvaltning og den enkelte næringsutøver har muligheter til å skape endring i en respektiv sektor.

Dette inkluderer å se på hvordan de ulike aktørene sine verdier, risikoforståelse og bruk av kunnskap påvirker evne til omstilling.

Les mer om alle forskerne og mer detaljert om prosjektet på PITCH's nettside.

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II, bistilling
Forsker I

Del:

FacebookLinkedInTwitter