Foto: Steve Johnson / Unsplash

Likeverdig helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens

Velferd

Prosjektet skal utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for å bidra til at personer med kjønnsinkongruens har tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester i tråd med sine behov.

Prosjektet skal også gi kunnskapsbaserte forslag til tiltak for å strykegruppens tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Oppdragsgiver
Bufdir
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter