Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge

Velferd

I dette forskningsprosjektet undersøker vi levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti-personer) i Norge.

Skeive med innvandrerbakgrunn er en gruppe med dobbel minoritetsstatus; både innvandrere og skeive utgjør minoritetsgrupper i befolkningen og skeive med innvandrerbakgrunn er i så måte en minoritet i minoriteten. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvilke ressurser og muligheter på den ene siden, og utfordringer og problemer på den andre siden, det kan by på å være skeiv med innvandrerbakgrunn. Prosjektet består av to delundersøkelser: 1) En kvantitativ spørreundersøkelse med 251 respondenter, og 1) en kvalitativ intervjuundersøkelse hvor vi har snakket med 43 skeive med innvandrerbakgrunn i alderen 16 til 61 år. Prosjektet utføres på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden 2017-2018, og ferdigstilles høsten 2018. 

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter