Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Velferd

Formålet med oppdraget er å kartlegge status og samle erfaringer fra arbeidet i råd for personer med funksjonsnedsettelse omkring ett år etter den nye rådsordningen ble innført.

Erfaringene fra kartleggingen skal gi et grunnlag for å vurdere videre innretning av arbeidet for å følge opp kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Oppdragsgiver
Bufdir
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter