Inn på tunet. Foto: Merete K. Fabritius

Inn på tunet

Velferd

Statsforvalteren i Nordland skal gjennomføre et pilotprosjekt som er en av fire nasjonale piloter knyttet til Inn på tunet-løftet 2 (IPT), hos Landbruksdirektoratet. Pilotprosjektet i Nordland er rettet mot elever i grunnskolen, og skal gjennomføres i kommunene Meløy, Hadsel, Sortland og Vågan. Bodø skal fungere som erfaringskommune. Nordlandsforskning har fått ansvar for følgeforskning av pilotforsøket i samarbeid med Ruralis og NIBR. I studien rettes oppmerksomheten mot hvilke utfordringer innkjøper av IPT-tjenester møter, hvilken innkjøpskompetanse kommunene har, hvordan innkjøp er forankret hos politikere og i kommuneledelsen, hvilke kriterier innkjøperne legger vekt på i valg av IPT-leverandører, og hvordan kvalitet og kostnader ligger an sammenliknet med andre tilbud.

Oppdragsgiver
Statsforvalteren i Nordland
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Ruralis
NIBR/OsloMet

Del:

FacebookLinkedInTwitter