Foto: Shutterstock

FULVIS - Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen

Lokalsamfunn

Gjennom prosjektet skal det utvikles og testes et praksisnært etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nordland.

Formålet er å støtte opp om den nye læreplanen «Fagfornyelsens» sitt fokus på kritisk tenking, vitenskapelig metode og de tverrfaglige emnene bærekraft, folkehelse og livsmestring.

Nordland fylkeskommune er prosjektansvarlig. Nord Universitet har ansvar for å utvikle og gjennomføre kurset, mens Nordlandsforskning har ansvar for å kartlegge ønsker og behov for etterutdanning blant lærere i den videregående skole i Nordland, samt følgeforske kursene og aktiviteter med elever i de involverte skolene.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nordland fylkeskommune
Prosjektleder
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Nord universitet

Del:

FacebookLinkedInTwitter