Sørfoldfjorden. Foto: Camilla Risvoll

FOODCOAST: Coastal foodscapes – a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems

Bærekraft

Det overordnede målet til FOODCOAST er å peke på alternative veier mot en bærekraftig og helhetlig forvaltning av kulturlandskap og naturmiljø med utgangspunkt i ulike produksjonsmønster for mat i kystområdene.

Norskekysten står ovenfor en rekke miljø- og samfunnsmessige utfordringer som klimaendring, miljøødeleggelse, intensivert arealbruk, og fraflytting. FOODCOAST skal studere matproduksjonen med hovedfokus på forvaltning av landskap der mat er produsert, men også de sosiale og kulturelle rammene for aktiviteter.

FOODCOAST sammenligner tre områder i Norge: Værlandet (Vestland), Porsanger (Troms og Finnmark), og Salten (Nordland).

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
NIVA - Norsk institutt for vannforskning
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning
UiT - Norges arktiske universitet
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Nordlandsforskning

Del:

FacebookLinkedInTwitter