Falltek - teknologi til fallforebygging

Velferd

Falltek er et innovasjonsprosjekt som skal utvikle og bruke motiverende teknologi til fallforebyggende trening i to norske kommuner.

Gjennom å kombinere følgeforskning og utvikling av teknologi skal prosjektet;

  1. bedre fange opp brukerbehov (eldres behov for tilpasset trening),
  2.  støtte innovative prosesser i kommunene og
  3. tilpasse teknologiutvikling til brukerbehov og kommunens organisering.
     

Prosjektet eies av Tromsø kommune. Partnere er Alta kommune, Norut og Nordlandsforskning. Prosjektet er finansiert av RFF-nord. 

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond
Prosjektleder
Tidsrom
-
Forskere
Forsker I, bistilling
Samarbeidspartnere
Alta kommune
Norut
Tromsø kommune

Del:

FacebookLinkedInTwitter