Bylab Bodø. Foto: Thoralf Fagertun

CityLoops

Lokalsamfunn
Omstilling

CityLoops er et EU-finansiert (Horizon 2020) forskningsprosjekt som skal bidra til mer og bedre praksis av sirkulærøkonomi ikke bare i Bodø, men også i Norge og EU. 

 

Sirkulærøkonomi handler om redusere ressursbruk og bevare ressurser så lenge som mulig gjennom avfallsreduksjon, gjenbruk og resirkulering. For å få til dette, skal det utvikles et sett med verktøy og prosesser, herunder 3D-visualiseringsverktøy, nye forretningsmodeller, virtuelle markedsplasser, innkjøpsrutiner og bedre metoder for samhandling og involvering av aktører i det offentlige, næringslivet, sivilsamfunn og innbyggere.

CityLoops er et stort prosjekt med en økonomisk ramme på over 100 millioner kroner, og Bodø samarbeider med seks andre byer; Porto, Sevilla, Mikkeli, Roskilde, Høje-Taastrup og Apeldoorn.

Nordlandsforskning har ansvar for å utvikle rammeverk og indikatorer for å evaluere aktivitetene i alle byene, og skal veilede byene både i evalueringsarbeidet og hvordan de kan involvere aktører på en hensiktsmessig måte.

I Bodø er det sirkulering av ressursene på det militære flyplassområdet som er i fokus. CityLoops skal utvikle kunnskap og verktøy som kan stimulere til nettopp avfallsreduksjon, gjenbruk og resirkulering av løsmasser, infrastruktur og konstruksjoner i dette enorme byutviklingsprosjektet. Det vi lærer her, og det vi utvikler i CityLoops, skal anvendes flere steder i EU.

Prosjektets hjemmeside

Prosjektdeltakere:

Oppdragsgiver
EU H2020
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter