Barrierer mot mer bærekraftig mobilitet

Prosjektet skal oppdatere kunnskap om drivkrefter, rammebetingelser og flaskehalser som både kan fremme og vanskeliggjøre implementering av tiltak og virkemidler for mer bærekraftig mobilitet.

Oppdragsgiver
Vegdirektoratet
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter