Nyhetsarkiv

 • Rapport 6_2021 forside III

  Lokale erfaringer viser at den nasjonale metodikken i rovviltforvaltningen ikke er godt nok tilpasset dynamikken i det mangfoldige og delvis fragmenterte landskapet i Nordland.

 • Camilla Risvoll har forsket på reinnæringa, og blant annet fulgt den årlige flyttinga fra Fauske til Sjunkfjorden. Foto: Thoralf Fagertun

  – For oss er det avgjørende at den samiske erfaringskunnskapen er en likeverdig del av kunnskapsproduksjonen, sier seniorforsker Camilla Risvoll ved Nordlandsforskning.

 • Detalj fra rapportforside Tilleggsfôring i reindriften

  Stadig redusert tilgang på beiteareal har ført til økende behov for tilleggsfôring i reindriften. Utviklingen er uønsket av næringen, på grunn av en rekke uheldige konsekvenser. Det viser en ny internordisk forskningsrapport.

 • Foto: Hubert Neufeld / Unsplash

  Camilla Risvoll og Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning er med, når nordiske forskere møtes i Helsinki for å definere videre fokusområder for arktisk forskning.

 • Naturlige beiteområder blir stadig færre for reinen. Foto: Thoralf Fagertun

  Forskere og reineiere fra Norge, Sverige og Finland samles i Kiruna for å diskutere en omveltende trend i reindrifta: Tilleggsfôring.

 • Reindriver Tom Lifjell (i midten) tegner endringer rett inn på kartet, mens forskerne Camilla Risvoll og Svein Morten Eilertsen følger med. Foto: Aase Kristine Lundberg

  Beiteforhold for rein endrer seg raskt. Nå samarbeider reineiere med forskere om å synliggjøre beitetilgang på kartene.