Manglende kommunal tjenesteyting kan skade demokratiet

Arild Gjertsen. Foto: Marta Anna Løvberg
Seniorforsker Arild Gjertsen. Foto: Marta Anna Løvberg

Generalistkommuneutvalget mener at kommunene fortsatt skal ha samme ansvar for lovfestede oppgaver, selv om mange av dem mangler både kompetanse, kapasitet og folk. – Kan gå på demokratiet løs, advarer Nordlandsforsknings Arild Gjertsen.

Lytring: Hva gjør du når kommunen din kollapser?

Tid: Onsdag 24. mai 19:00-20:30

Sted: Stormen bibliotek, Bodø

I panelet: Bente Larssen (KS), Arild Gjertsen (Nordlandsforskning), Runhild Olsen (mor og politiker), Andreas Tymi (politiker for Rødt i Nordland)

Debattleder: Stein Sneve (Avisa Nordland)

Gratis inngang. Debatten strømmes på lytring.no

Generalistkommuneprinsippet innebærer at alle kommuner har samme ansvar for lovfestede oppgaver, uavhengig av størrelse, struktur eller økonomi. Generalistkommuneutvalget, ledet av Tom Cato Karlsen, ser at mange kommuner sliter, men ønsker likevel å videreføre prinsippet.

– Utvalget påpeker at mange distriktskommuner ikke klarer å rekruttere folk med riktig kompetanse og de strever med fraflytting og eldrebølgen, sier Gjertsen, som sitter i panelet når Lytring spør «Hva gjør du når kommunen din kollapser?» i Stormen bibliotek onsdag 24. mai.  

– Utfordringsbildet som utvalget skisserer er helt korrekt, men løsningene som foreslås er jeg mer usikker på, sier seniorforskeren, som i en årrekke har forsket på interkommunalt samarbeid, kommunestruktur og regional utviklingspolitikk.

 

Like svake sammen

Karlsen og co foreslår blant annet kommunesammenslåing og økt interkommunalt samarbeid som måter å imøtegå problemene på.

– Muligheten for å skape sterke kompetansemiljøer er bedre om vi får større kommuner. Det er et argument jeg synes har noe for seg, sier Gjertsen.

– Men spørsmålet er om vi kan havne i en situasjon der den halte leder den blinde, altså at to svake kommuner ikke blir sterkere sammen. Om det skjer, er det ikke sikkert sammenslåing vil ha noen effekt.

Heller ikke økt fokus på interkommunalt samarbeid trenger å løse flokene, ifølge seniorforskeren.

– Det har vi allerede mye av. Men om samarbeidet innebærer å løfte funksjoner og oppgaver ut av noen kommuner og over til andre, vil det ikke nødvendigvis styrke generalistkommuneprinsippet, selv om samarbeid kan være fornuftig i seg selv, påpeker Gjertsen.

 

Tillit under press

Utviklingen går ubønnhørlig mot distriktskommuner med stadig flere eldre og stadig færre unge til å finansiere behovet for pleie og omsorg.

– Selv om mediebildet ikke alltid gir inntrykk av det, har vi som befolkning stor tillit til kommuner og tjenestene de utfører, sier Gjertsen.

– Men systemet er under stort press. Hvis kommunene ikke klarer å levere tjenestene de er lovpålagt å gjøre, kan det potensielt bli et demokratisk problem.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev