Nordlandsforskning med i internasjonal forskningsallianse

Foto: Bjørn Erik Olsen / nordnorge.com
Hav og kyst er blant Nordlandsforsknings spesialiteter og gjør instituttet klar til å bidra i internasjonalt samarbeid på området. Foto: Bjørn Erik Olsen / nordnorge.com

Sammen med Nord universitet, blir Nordlandsforskning en del av en internasjonal universitetsallianse som knyttes sammen av sin nærhet til kysten.

Alliansen heter SEA-EU og skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet.  

– Vi er invitert som assosiert partner til Nord universitet, sammen med flere aktører knyttet til marin og maritim sektor i regionen, sier Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning.  

– Det å løfte våre regionale nettverk til Europa er utrolig spennende og byr på nye relasjoner og muligheter.

 

Samme interessefelt

SEA-EU er en stor aktør. Til sammen har partnerne i alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte som vil nyte godt av målsettingene som alliansen har satt, skriver Khrono på sine nettsider.

SEA-EU har også nettsider, der visjonen står skrevet: Alliansen har som mål å tilby fremragende utdanning og forskning, for å bygge en inkluderende, bærekraftig og tilpasningsdyktig fremtid for både menneskeheten og planeten, med spesielt fokus på havet som forener alliansepartnerne.

En slik visjon kan Nordlandsforskning slutte seg til.

– Vi har mye kompetanse og forskningssamarbeid på områder knyttet til hav og kyst, og har særlig fokus på nordområdene og Arktis. Vi har prosjekter på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Marstrander.  

– Vi vil kunne bidra godt faglig i denne alliansen, samtidig som vi får tilgang til forskningsmiljøer, bedrifter, offentlige aktører og ideelle organisasjoner som opererer i samme interessefelt.

 

Utnytte muligheter

Alliansen har fått på plass en fireårig finansiering som løfter satsingen fra prosjektskisse til realisering. Marstrander og Nordlandsforskning er klar til å brette opp ermene.

– Vi gleder oss til å møte samarbeidspartnere og se hvordan vi konkret kan utnytte disse mulighetene sammen med Nord universitet, sier hun.

 

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev