Majken er Nordlandsforsknings første likestillingsombud

Majken Paulsen. Photo: Nina Støver
Seniorforsker Majken Paulsen er Nordlandsforsknings første likestillingsombud. Foto: Nina Støver, Nord universitet

– Vi feirer Den internasjonale kvinnedagen med å oppnevne vårt første ombud for likestilling og mangfold.

Det sier administrerende direktør Iselin Marstrander, som er svært fornøyd med å ha fått ombudet på plass.

–  Majken skal ha ekstra oppmerksomhet på hvordan vi bygger kompetanse i organisasjonen på likestilling, anti-diskriminering, mangfold og inkludering.

– Nordlandsforskning er opptatt av god balanse mellom kjønn, og er svært opptatt av å gi både kvinner og menn like muligheter for fast heltidsansettelse, karriereutvikling og lønn, sier Marstrander.

 

Kan trygt ta ammefri

Majken Paulsen, som er seniorforsker ved Nordlandsforskning, har lenge vært opptatt av likestilling og inkludering. Hun mener oppnevnelsen av et eget ombud for likestilling og mangfold, sender et viktig signal.

– Det forteller at Nordlandsforskning er en arbeidsplass som tar disse temaene på alvor.  

– Forskningsverdenen har høye krav til effektivitet, stramme tidsfrister og tidvis høyt arbeidspress. Vi vet at omsorgsbelastning er større for kvinner enn for menn, og jeg er opptatt av at vi på vår arbeidsplass skal vite at det er trygt å ta ammefri eller være hjemme med sykt barn.

 

Både mor og toppforsker

8. mars setter fokus på arbeidet for kvinners rettigheter og Paulsen tror det er avgjørende å ikke miste denne innsatsen av syne.

– Det er lett å bli historieløs. Vi har det jo så bra og ser ikke alltid kampen som vært utført for å sikre rettigheter som omsorgspermisjon og ammefri, sier hun.

– Ved å ha et eget likestillingsombud viser vi de ansatte at vi ikke mister disse viktige temaene av syne i hverdagen.

Som likestillingsombud er Paulsen først og fremst opptatt av mennesker, ikke hvilket kjønn de har.

– Gjennom et liv opplever mange å få barn, bli skilt eller bli syk. Jeg skal være et ombud som påser at folkene våre blir ivaretatt gjennom disse livsfasene, sier hun.

– Men på kvinnedagen må det være lov å understreke at det på Nordlandsforskning skal være mulig både å være mor og stjerneforsker samtidig.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev