Nordlandsforskning med på nytt forskningssenter

Trond Bliksvær. Foto: Svein-Arnt Eriksen
Forskningsleder Trond Bliksvær. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Nordlandsforskning er med når et nytt forskningssenter om bolig og velferd nå ser dagens lys.

Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold, skriver regjeringen i en pressemelding.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet har ansvaret for etableringen og skal samarbeide med Nordlandforskning, Institutt for samfunnsforskning, Frischsenteret, FAFO (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning), Nord Universitet og VID vitenskapelige høyskole.

– Nordlandsforskning deltar som partner i tospann med FSV ved Nord universitet, sier Trond Bliksvær, som leder forskningsgruppa for velferd ved Nordlandsforskning.

– Vårt miljø representerer en nisje som det var ønskelig å ha med i et større konsortium, og som omfatter blant annet forskning om funksjonshemming og bolig og boligpolitikk, og kunnskap om boligens betydning i et distriktsperspektiv.

Bliksvær trekker også frem bærekraftsperspektiver og mangfolds-/inkluderingsperspektiver på boligspørsmål som områder Nordlandsforskning kan bidra på.

 

Ny spennende forskning

Flere forskere fra Nordlandsforskning har over tid samarbeidet med det sentrale boligforskningsmiljøet i tilknytning til OsloMet og NOVA, senest om utgivelsen av ny bok om boligsosialt arbeid som kom ut på Universitetsforlaget tidligere i år, med Nord universitets Asgeir Solstad som hovedredaktør.

Bliksvær har tro på at det nye senteret kan gi en boost til forskningen på bolig og velferd.

– For Nordlandsforskning og FSV betyr dette en verdifull anledning til å skape en ramme omkring den samfunnsvitenskapelige boligrelevante forskningen i våre miljøer, sier han.

– Det er et utgangspunkt for å initiere ny spennende forskning om boligsosiale spørsmål fra våre faglige ståsteder.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev