Lokale og turister i samme båt

Prosjektdeltakerne i SamTrans. Foto: Thoralf Fagertun
SAMTRANS-gjengen samlet i en workshop-pause. Stående fra venstre: Leticia Nogueira (Nordlandsforskning), Karin Wigger (Nord universitet), Julia Olsen, Grete Hovelsrud og Karin Marie Antonsen (alle Nordlandsforskning). Sittende fra venstre: Line Renate Samuelsen (Destination Lofoten), Marthe Andersen (Nordland fylkeskommune) og Charlotte Grøtheim Olsen (Helgelandsrådet). Julien Lebel (Nordlandsforskning), Torhild Haugann (ordfører Vevelstad kommune), Ingrid Slungaard Myklebust (Lofotrådet), Marina Nenasheva (Narfu) og Andrey Kozlov (ArkRechPort) er også med på laget, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Thoralf Fagertun

Både lokalbefolkningen, næringslivet i Nordland og turistene som besøker regionen trenger transport. Går det an å samordne behovene til glede for både passasjerer og miljø?

SAMTRANS: Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov

Finansiering: Arktis 2030

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning

Varighet: 2021

FOU-partnere: Nord Universitet, Northern (Arctic) Federal University

Destinasjonsselskap: Destination Lofoten

Offentlig sektor: Nordland fylkeskommune; Lofotrådet, Helgelandsrådet

Bedrifter: Arkhangelsk River Port

Det har et nytt forskningsprosjekt, Samtrans,til hensikt å finne ut av. Med utgangspunkt i transportbehovene i Nordland og Arkhangelsk-regionen i Russland, skal prosjektpartene kartlegge muligheter og barrierer for et mer effektivt transportsystem.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan forskjellige transportbehov kan samordnes, sier prosjektleder Julia Olsen, som er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Og i dette prosjektet skal kunnskapen samproduseres med våre prosjektpartnere fra Nordland Fylkeskommune, Lofotrådet, Helgelandsrådet, Destination Lofoten, Nord Universitet, NARF-Universitet og ArkRiverPort i Arkhangelsk. Denne uka møtes partnere i Bodø til en workshop.

–  På workshopen diskuterer vi om og hvordan samordning vil kunne føre til bærekraftig småsamfunnsutvikling og redusere klimagassutslipp.

 

Slående likhetstrekk

Nordland og Arkhangelsk-regionen har mange av de samme utfordringene.

– Begge er store områder, preget av små kystsamfunn. For noen av dem er ferger og hurtigbåter er eneste transportmiddel, sier Olsen.

– Vi forsker på småsamfunn som er avhengig av gode transportløsninger og gode muligheter for korrespondanse.

Samtidig er begge regionene attraktive for reiselivet og blir besøkt av mange turister hvert år.

 

Opplevelseslysten lokalbefolkning

Olsen skrev sin doktorgradsavhandling om sosiale- og miljøkonsekvenser av økende skipstrafikk og marin turisme i Nordområdene, blant annet på Svalbard og i Nord-Russland. I den forbindelse kom hun i kontakt med en rekke transport- og reiselivsaktører.

– Behovet for samordning kom frem i flere intervjuer jeg gjorde. Det viser seg dessuten at også lokalbefolkningen ønsker å benytte transportkildene til å oppleve sin egen region, sier hun.

– Det kan altså være et poeng å inkludere et opplevelseselement i rutene, ikke bare legge vekt på å komme fortest fra a til b.

 

Større prosjekt neste steg

Prosjektet har fokus på nettverksbygging og samproduksjon av kunnskap.

Muligheter, barrierer og virkemidler skal kartlegges, før kunnskapen samles i en rapport og brukes som grunnlag for et nytt prosjekt med større nedslagsfelt.   

– Kunnskapen vi samler skal brukes av forskningsmiljøer og partnere for å utvikle en forsknings- og utviklingssøknad, sier Olsen.

 

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev