Bodø-modell sprer seg nasjonalt

Article Id
5952
Source site
Bodin videregående skole i Bodø. Foto: Tore Johan Valle
Bodin videregående skole i Bodø. Foto: Tore Johan Valle

Basert på et konsept utviklet av Bodin videregående skole, har flere skoler nasjonalt opprettet såkalte «Nærværsteam».

– Nærværsteam er en reorganisering av elevtjenesten på skolen. Tanken er å jobbe mer tverrfaglig og samlet omkring elever som trenger tilrettelagt overgang til videregående skole eller står i fare for å avbryte videregående opplæring, forklarer Ragnhild Holmen Waldahl ved Nordlandsforskning.

Nordlandsforskning har deltatt i forskningsprosjektet COMPLETE, som har undersøkt to psykososiale tiltak gjennomført ved videregående skoler i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, og Hordaland. 11 skoler har prøvd ut tiltaket, mens fem skoler har blitt brukt som kontrollskoler, for å undersøke forskjellene mellom skoler med og uten Nærværsteam.

Et nærværsteam inneholder både helsesykepleier, Oppfølgingstjenesten og rådgivere som skal være tilgjengelig for både elever og lærere. Fokus ligger på arbeid med nærvær og gode overganger.

– Spesielt viser resultatene at helsesykepleierens rolle i skolen blir styrket gjennom arbeidet i Nærværsteamet, sier Waldahl.

– Resultatene tyder også på at det er mer sannsynlig å fullføre for elever som har gått på skoler med vellykket implementering av nærværsteam.

 


Ragnhild Holmen Waldahl. Foto: Morten Ovesen

 

Videreutvikler modellen
Nordland fylkeskommune har fulgt nøye med på COMPLETE-prosjektet og liker det de ser. 

– De gode resultatene fra prosjektet har vært med å forme det som skal bli en felles elev- og lærlingetjeneste ved alle de videregående skolene Nordland, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap).

– I denne tjenesten innlemmer vi den fylkeskommunale PP-tjenesten, helsesykepleier, Oppfølgingstjenesten og rådgivere.  Som i COMPLETE-prosjektet, skal elev- og lærlingetjenesten fokusere på tidlig innsats mellom grunnskole og videregående, og mellom årstrinn i videregående.

Den nye tjenesten ser dagens lys allerede neste skoleår.

– En slik felles elev- og lærlingetjeneste skal være i funksjon ved alle våre skoler fra og med skoleåret 2020/21, og vi forventer at den skal bidra til økt gjennomføring for elever og lærlinger, sier Olsen.

Svært positive resultater
– Nærværsteamet ble utviklet som en følge av et behov for å systematisere og samordne tilgjengelige ressurser rundt elevene bedre, sier Ronny Olsen, som var initiativtaker til teamet på Bodin videregående skole.

Han identifiserer to viktige suksessfaktorer. Den første er å organisere arbeidet slik at elevene har en opplevelse av lav terskel og tilgjengelighet. Den andre er å vektlegge rask respons til de som henvender seg til teamet.

– For ansatte i teamet handler det om å være en trygg, tydelig og støttende voksen som lytter og forstår, men også stiller krav og har forventninger til ungdommene, sier Olsen.  

– Nærværsteamet legger stor vekt på å avklare ungdommens utfordringer og hvordan skolen kan se muligheter og organisere tilbudet deretter, utdyper han.

Nærværsteam-modellen har gitt svært positive resultater ved Bodin videregående skole.

– Det var tidligere relativt høyt frafall ved skolen. Etter få skoleår med nærværsteam sluttet rekordlave 0,9 prosent av elevene underveis i skoleåret, og i etterkant har dette tallet stabilisert seg på cirka to prosent årlig, sier Olsen.

Godt miljø er ferskvare
Det andre tiltaket som har blitt undersøkt i COMPLETE-prosjektet, har fått navnet «Drømmeskolen». Drømmeskolen er et tiltak for alle elver som begynner første året på videregående og fokus er arbeid med klassemiljøet.

– Både elever, lærere og andre aktører på de videregående skolene trekker frem verdien av å sette psykososialt arbeid i system, sier Torill Larsen, prosjektleder for studien. 

– Halvparten av skolene ønsker å fortsette tiltaket utover prosjektperioden.

Men forskningen viser også at det gode miljøet som ble bygd opp i første klasse, forsvant da elevene gikk videre i skoleløpet.

– Psykososialt miljø er ferskvare som må jobbes systematisk med gjennom hele videregående, og det er derfor viktig at dette ikke bare avgrenses til første klasse og starten av skoleåret, understreker Larsen.

COMPLETE-prosjektet har siden høsten 2016 fulgt 2203 elever gjennom tre års videregående opplæring. COMPLETE har vært ledet av Torill Larsen ved Universitetet i Bergen (UiB), og er et samarbeidsprosjekt mellom UiB, fylkene Nordland, Troms, Sogn og Fjordane, og Hordaland, samt Oxford Research, Nordlandsforsking, organisasjonen Voksne for Barn og nærværsteamet ved Bodin videregående skole i Bodø.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev